கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

வியாழன், டிசம்பர் 25, 2014

விண்ணில் ஒளிரும்....

விண்ணில் ஒளிரும் 
மனிதநேய மணிவிளக்காய் ....
மண்ணில் தவழ்ந்தார் இயேசு!

...........கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்.