கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

செவ்வாய், ஏப்ரல் 12, 2016

காலத்தை வெல்லும் தமிழ் ஹைக்கூ கவிதைகள்....ஆய்வுக் கட்டுரைகள் தயாரிப்பில்....

ஆய்வுக் கட்டுரையில் கீழ்கண்ட ஜப்பானிய ஹைக்கூ கவிமேதைகளின் கவிதைகள் தமிழில் இடம்பெறும்.
பாஷோ (ஹைகூவின் தந்தை)
போசோ பூசான்
கோபயாஷி இன்ஸா
மாஸஒகாகிஷிஇந்த 
காவா ஷி காஹி ஹெகி கோட்டோ
தகாஹடா கியோஷி
ஒகிவார செயசென்சூய
தனேடா சந்தோகா
ஒசதிஹோ சாய்
நாகத்சூகா இப்பெகரோ
ஹாஷிமோடோதகாகோ
நாகமுரா குஸதாஒ
கேடோ ஷூசென்
ஒசாகி ஹொசாய்
இஷிகாவா தாகுபோடு
காரய் சென்றியு

மேற்கண்ட ஜப்பானிய ஜென் தத்துவ ஹைக்கூ கவிஞர்களின் ஹைக்கூ கவிதைகள் நமது கவிஞர் சுஜாதா அவர்களின் ஆய்வேட்டில் தமிழாக்கம் செய்துள்ளபடி இடம்பெறும் என்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக்கொகிறேன். இவர்களுடன் உங்களது கவிதைகளும் மேலான ஆய்வுகளுடன்.
அன்புடன், கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்.
இந்த ஆய்வுக்கட்டுரை நூலில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் ஹைக்கூ கவிஞர்களின் ஹைக்கூ கவிதைகள் இடம் பெறுகிறது. நூல் வடிவமைப்பு மிக உயர்ந்த நேர்த்தியான வடிவமைப்பில் அச்சிட்டு ஹைக்கூ வரலாற்றில் பங்குபெறும் நூலாக இருக்கும். ஹைக்கூ கவிகளின் ஒத்துழைப்பு தேவை. நல்ல தேர்ந்த சிந்தனைவளம் மிக்க கவிதைகளை கொடுங்கள்....வாழ்த்துக்கள்...நன்றி. அன்பன், கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்.