கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

சனி, ஜூலை 04, 2015

தோழமை வளர்க்கின்றன 
அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ...
பூங்கா இருக்கைகள் !