கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

சனி, ஜூன் 13, 2015

இறைவன் வாழ்கிறான்

இயற்கையின் மாண்பில்
இறைவன் வாழ்கிறான்
நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி !

...........கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்.