கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

வியாழன், ஜனவரி 01, 2015

புத்தாண்டே வருக.....


புத்தாண்டே வருக...
புதுவாழ்வு தருக
இனிதாய் மலரட்டும்
மனிதநேயம் மண்மீது
....கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்.