கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

வெள்ளி, ஜனவரி 02, 2015

தலைகுனியும் ....
வருத்தமுடன் தலைகுனியும்
துப்பாக்கிகள்.....
கோட்சேவுக்கு சிலை ?

.........கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்.