கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

திங்கள், ஆகஸ்ட் 29, 2011

படித்தீர்களா?'அருவி'

'அருவி'
கவிதை இலக்கிய காலாண்டிதழ்
ஆசிரியர்: காவனூர் ந.சீனிவாசன்
புதிய பொலிவோடு முழுவதும் கவிதை மணம் பரப்பி
திமிரி நகரில் இருந்து வெளிவருகிறது

முகவரி: அருவி,
14 , நேரு பஜார்,
திமிரி 632512,
ஆர்க்காடு வட்டம்,
வேலூர் மாவட்டம

aruvisrinivasan@gmail.com
Cell:9600898806