கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 23, 2011

நடை பயின்ற நாள் முதலே

ஆண் பெண்
இருவருக்குமான
உறவுப் பாலத்தை
காண்பதற்கு முன்
சிநேகத்தின் வாசத்தை
அறிந்து கொண்டேன்
நடை பயின்ற
நாள் முதலே!


இனி அவள் பாவை அல்ல...திருப்பாவை

பனி ஆடைக்குள் பவித்திரமாய்
அந்த மார்கழி காலைப்பொழுது!
விடியல் பறவை எழும்முன்
அவள் எழுந்துவிட்டாளோ?
காரணம் பனிபெய்த ஈரமண் வீதியில்,
தோழிகளுடன் அவளது பாத முத்திரைகளின்
அடையாளம் நன்றாகவே தெரிகிறது!
பாவை நோன்பில் ஆண்டுதோறும்
பயணித்திடும் அவளது எதிர்பார்ப்புகள்
வெறும் காத்திருப்புகளாகவே இருக்கின்றன!
இல்லை... இல்லை... இந்த ஆண்டு மட்டும்
அவளுக்கான இந்திரவனம்
என்னுள் பூத்திருக்கிறது....ஆம்
இனி அவள் பாவை அல்ல...திருப்பாவை!
.......கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்.