கவிமலர்களில் தமிழ்த்தேன் அருந்திட அன்புடன் அழைக்கிறேன்!

புதன், ஆகஸ்ட் 24, 2011

காத்திருப்பாக இருக்கட்டும்!

தன்னுடைய
முதிர்வினை
அறிவிக்கும் வரை
காத்திருப்போம்
நமக்கான
வெற்றிக்கனியை
பறிப்பதற்கு
இதுவும்
நமது
குறிக்கோளின்
காத்திருப்பாக
இருக்கட்டும்!